Volume beregning

En kasse, der er sammensat af rektangler (dvs. alle vinkler er grader) er let at beregne volumen af. Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde . Er pakkens volumenvægt større end dens vægt, fastsættes prisen alene efter pakkens volumenvægt.

Ved mange opgaver indgår emner, som er cylindriske. Det kan være søjler, tanke eller beholdere. Der er ofte behov for at kende både rumfang og overflade af . Vi ønsker at beregne volumen af en kasse med længden 5m, højden 7m og bredden 3m, som illustreret: Hertil kan formlen for volumen bruges: Formel: Løsning:.

Beregning af molarmasse koncentration. Denne regnemaskine omregner vins alkoholindhold fra vol til masse eller omvendt for procenter under 20. V står for volumen, det latinske ord for skriftrulle. Rumfanget af nogle geometriske figurer beregnes således: . Rumfanget er volumen og angives i liter, kubikmeter eller andre enheder til måling af.

For at beregne massefylden benyttes en formel:. Densiteten af et stof er lig med stoffets masse divideret med stoffets volumen. Volumen kan beregnes ved at indsætte V(A) og Vtotal i stedet for masserne. Video Rumfang af en kasse; Rumfang af en kasse; Eksempel på beregning af rumfang af en kasse; Kubikmeter, kubikdecimeter og kubikcentimeter .