Uddannelse sundhed

På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost, og den betydning kosten har for mennesker. Se alle uddannelser inden for sundhe ernæring og levnedsmidler her. Kontakt uddannelserne allerede i dag!

På uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du vælge at specialisere dig indenfor ernæring, fødevarer, sundhed og fysisk aktivitet. Professionsbachelor i ernæring og sundhed er en ½ årig videregående uddannelse. Læs mere om uddannelsen i ernæring og sundhed på Metropol.

Uddannelsen ruster dig til at vejlede borgere om sund kost, og det vil kræve, at du både fagligt og personligt er kvalificeret. Du vil få mulighed for at udvikle og . Interesserer du dig for sundhe fysisk aktivitet, ernæring, og kommunikation? Katrine og Rikke fra VIAs uddannelse i Ernæring og Sundhed har i samarbejde . Uddannelsen i ernæring og sundhed er en ½ årig mellemlang videregående uddannelse, hvor man kan specialisere sig inden for ernæring, diætetik, . Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er en ½ årig mellemlang videregående uddannelse (semestre), med specialisering inden for 2 . Tænker du på en uddannelse eller efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet? Læs blandt andet om mulighederne for at uddanne dig til socail- og . At formidle og vejlede professionelt om sundhe kost og fysisk aktivitet.

En uddannelse inden for kost og ernæring er for dig, der vil lære mere om sundhe ernæring, fødevarer eller fødevarehygiejne.

Kurser inden for social og sundhed. Du kan blive kostvejleder, sundhedsagent, sundhedscoach, eller tage en akademiuddannelse inden for sundhedssektoren. Som studerende på Idræt og sundhed bliver du en del af et aktivt. På uddannelsen kommer du ikke bare tæt på dine medstuderende.

Borger Fagperson Lægelig videreuddannelse Praksispersonale Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Systematisk Efteruddannelse. AAU’s uddannelser indenfor medicin, sundhed og pleje retter sig mod forebyggelse og behandling og pleje af mennesker, men også mod forskning inden for . Velkommen til Sund Uddannelse – et 3-årigt initiativ under Fremtidens voksne i Broen til Bedre Sundhed. Ligesom den ordinære uddannelse er e-læringsstudiet et fuldtidsstudium.