Studieordning ernæring og sundhed

Professionsbachelor i ernæring og sundhed: National studieordning. Innovation og Videregående Uddannelser,. Læs den gældende studieordning for ernæring og sundhedsuddannelsen på Metropol.

Ved studiestart september 20træder en ny studieordning i kraft for professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed i Danmark. Bekendtgørelser og studieordning mv. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Se studieordningerne på VIA Ernæring Sundhedsuddannelsen. Interesserer du dig for sundhe fysisk aktivitet, ernæring, og kommunikation?

Så studér VIA Ernæring Sundhed! Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhe består af et fælles. Sundhedsfremme og diætetik: Behandling og intervention i et . Der er orienteringsmøde om den ny studieordning tirsdag d. Udarbejdelse af en national studieordning på tværs af udbydere af uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed.