Psykosocial støtte

Når man er ramt af uhelbredelig sygdom, rammes man først og fremmest på helbreddet og ens velbefindende kan være . Det Psykosociale Reference Center, IFRC . Psykosocial støtte i Hjerterehabiliteringen indgår som en del af det samlede tilbud. Udover de strukturerede individuelle samtaler spiller den psykosociale støtte . For patienten med KOL er det vigtigt at have et netværk, der kan være med til at forhindre social isolation samt være med til at støtte og vejlede . Rehabilitering og tilbud om psykosocial støtte til patienter med hjerneskade efter genoplivning uden for hospital – en kortlægning – Københavns Universitet. Psykosocial støtte til familier med en forælder med kræft.

Flere internationale forskere har foreslået, at oplevet psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet er af særlig betydning for patienter. Metadonbehandling og psykosocial støtte – hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? Røde Kors yder psykosocial støtte – en slags psykisk førstehjælp – til familier, børn og unge. Når et samfund rammes af krig og katastrofe er det vigtigt så hurtigt . Psykosocial kræftforskning – muligheder for støtte.

Ansøgninger behandles af Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF).

Det internationale Røde Kors Center støtter psykosociale indsatser over hele verden. Vi er med til at koordinere det psykosociale arbejde i . Her kan du læse om hvilke typer for visiteret støtte der er mulighed for i CPUS. We are a Danish relief and development organisation working in Eastern Europe and Asia. Our aim is to deliver relief ai to create and support long-term . Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. Psykosocial indsats i kræftramte familier” er et projekt udført i Palliativt Team Fyn.

EU-Parlamentet i Bruxelles til en event: Lanceringen af en håndbog i psykosocial støtte til . Vi hjælper med alt fra ma van hygiejneartikler, tæpper, førstehjælp og psykosocial støtte til genforening af familier, der er blevet væk fra hinanden under . Opfølgende Indsats Til Apopleksipatienter Efter Udskrivelse Fra Hospital. Psykosocial Støtte: En Litteraturoversigt.