Mad og måltidspolitik ældre

For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er noget, vi kan nyde alene eller i selskab . Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at. Hillerød kommunes mad- og måltidspolitik afspejler borgernes behov og ønsker. Word-skabelon til udarbejdelse af mad- og måltidspolitik.

Appetit på livet: Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune. Politikken inddrager både madkvalitet, det gode måltid og rette tilbud til den rette . Med mad- og måltidspolitikken ønsker Ishøj Kommune at understøtte din oplevelse af. Mad- og måltidspolitikken er således ved- kommende for alle ældre borgere i Brøndby og i særlig grad for de borgere, der er i kontakt med hjemmeplejen . Appetit på livet: Mad- og måltidspolitik for ældre i. Denne Mad- og måltidspolitik på Seniorområdet i Kolding Kommune retter sig . Mad- og Måltidspolitik for Ældreområdet i Furesø Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at opmærksomheden skal øges på mad- og . Spørgsmålet ”Hvad skal vi have at spise? Det samme gør sig gældende for ældrecentrene, der har hver sin kultur – hver sin . Målgruppen for denne mad- og måltidpolitik er ældre- og handicappede, der modtager madservice og andre tilbud og ydelser, hvori maden indgår. Mad- og måltidspolitik på ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender ‘Mad- og måltidspolitikken for ældre i Københavns Kommune 2012-1016’ efter endt høring. Mad- og måltidspolitikken er en delpolitik til kommu-. Det vægtes, at vi efterlever den anbefalede fordeling af energi i maden.

Vi tager højde for målgruppen ønsker og behov i en given perioden. En mad- og måltidspolitik danner grundlag for kommunens indsats i forhold til mad og måltider samt kvaliteten i disse tilbud til ældre borgere. Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af.

Politikkens målgruppe er alle børn, unge og voksne herunder ældre, der får tilberedt,. Fredensborg kommunes mad og måltidspolitik skal bidrage til at ældre får til-. Mad og måltidspolitikken følger de officielle anbefalinger om sund nærende. Mad- og måltidspolitik: Forskellige borgere.

Hvordan kan vi sikre, at de ældre bliver vejet en gang om måne- den og efter . Byrådet har vedtaget en politik for mad og måltider, som produceres og serveres i Hjørring Kommune. Men politikken rækker også helt deru hvor grønsagerne . Både inden for ældre-, handicap- og psykiatriområdet er der store huller i vores viden om hvordan. Mad- og måltidspolitikken’, sikre fremdrift og arbejde med.

Institutioner og skoler skal skabe rammerne for måltidet og . Mad- og måltidspolitikken for børn og unge 0-år i Svendborg Kommunes dagtilbu skoler og SFO’er blev godkendt af Sundheds- og forebyggelsesudvalget . Mad – og måltidsstrategiens udgangspunkt er, at den skal være med til at. Maden har stor betydning for de ældre, og god mad er med til at øge livskvaliteten. Derfor tager Greve Kommune ansvar for dagtilbuddenes arbejde med børnenes sundhed og trivsel gennem en Mad Måltidspolitik, der både har fokus på sund .