Lungekapacitet mænd

Vil du se normalværdier for mænd klik her. Ordfoklaringer til nedenstående skema: spirometer. FVC = Forced vital capacity: Den forcerede vitalkapacitet er det .

Det blå ksema skal du bruge hvis du er en man hvorimod du skal kigge på det lyserød under det blå, hvis du er kvinde. Den gennemsnitlige lungekapacitet af mændene er 3500-45ml, og for kvinder – 2700-35ml. Med alderen er lungekapacitet gradvist reduceret med ca.

Tips til at forbedre din lungekapacitet og iltoptagelse.

Kvinder har normalt en lavere kapacitet med 20- i forhold til mænd. Sammenlignet med mæn diameteren af ​​luftvejene og lungerne af kvinder er mindre. Som følge heraf lungevolumener og lungekapacitet . Hos voksne kvinder ligger vitalkapacitetn normalt på mellem og liter og hos mænd normalt på mellem og liter.

Lungefunktionen falder en smule med . Mænd er hurtigere løbere end kvinder både pga. Total lungekapacitet = mænd -l luft, kvinder – l luft; Respirationsdybde = åndingsluft ca. Vital kapacitet = Maksimal lungekapacitet pr.

Medlemmer; 1; 1posts; Køn:Mand; Sted:København.