Klinisk diætist uddannelse adgangskrav

På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost, og den betydning kosten har for mennesker. Varighed: 3½ år; Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester; Eliteidræt . Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse, eller er i gang med det sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på . Klinisk diætist – uddannelse: For at blive klinisk diætist skal man tage en.

Hvis man indfrier adgangskravene og gerne vil være diætist, er uddannelsen i . Læs om optagelse og adgangskrav til professionsbachelor i ernæring og sundhed på Metropol.

Når du søger ind på uddannelsen, søger du automatisk dem begge, medmindre du aktivt ønsker . Optagelsesprocedure på studieretningen Klinisk diætetik for ernærings- og. Hvad er adgangskravene for at komme ind på linjen Klinisk Diætist? For at blive klinisk diætist, skal du have en professionsuddannelse i. Du kan læse mere om uddannelsen, opbygningen af uddannelsen og adgangskravene . Uddannelsen ruster dig til at vejlede borgere om sund kost, og det vil kræve, at du både.

Du kan blive kostvejleder, klinisk diætist, projektleder og meget mere. I kvote vurderes ansøgere med dansk gymnasial adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX og GIF) samt ansøgere med udenlandsk eksamen, som er . Drømmer du om at tage en uddannelse i ernæring og sundhed? Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen som kostvejleder?

Klinisk Diætik har du mulighed for at blive autoriseret efter loven om kliniske diætister. Der er to indgange til at søge ind på en uddannelse på SDU: Kvote 1. Ernæring og sundhed er en uddannelse, der sætter dig ind i ernæringsrigtig kost. By, Offentlig støtte, Uddannelseskategori, Varighe Adgangskrav, Uddannelsesinstitution. Ernærings- og husholdningsøkonom, Klinisk diætist, Økonoma og . Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) varetager danske diætisters ansættelses- og uddannelsesmæssige.

Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus. Bestået mindst ét år af en mellemlang- eller videregående uddannelse.

Hvis du har et eksamensresultat fra en adgangsgivende eksamen, tæller det også . Erhvevsuddannelser på det merkantile område fra august 2015.