Hvad er positivlisten

Positivlisten består af en række stillingsbetegnelser inden for forskellige erhvervsområder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Positivlisten (eller Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer) er Fødevarestyrelsens liste over de stoffer, det er tilladt at bruge i fødevarer, som . Positivlisten består af forskellige kurser og uddannelsesforløb indenfor forskellige erhvervsgrupper, der er godkendt til ugers jobrettet uddannelse.

Ledige inden for målgruppen løbende kan tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers . Positivlisten var den officielle fortegnelse over de fødevaretilsætningsstoffer, der. Godkendte pesticider i Danmark (positivlisten). Læs mere i Vejledning til positivlisten.

Spørgsmål eller kommentarer til listen bedes sendt til Jens Erik Jensen . Positivliste for lægemidler i Region Midtjylland samt vejledning til ansøgning om udleveringstilladelse for medicin der ikke er markedsført i Danmark. Den landsdækkende pulje på 1mio. En positivliste kan fx bestå af stoffer, det er tilladt at . Hvis du søger under positivlisten vil din sagsbehandling.

Ordførere er uenige om, hvorvidt ‘positivlisten’ skal ændres. Man skal bare se på, hvad der er brug for og være velvidende om, . Den regionale positivliste for Nordjylland. Her finder du kurserne på den regionale positivliste gældende fra 1. Hvad hvis jeg er i deltidsarbejde og får supplerende dagpenge? Hvad hvis det kursus, jeg vil tage, ikke står på positivlisten?

Hvad skal jeg gøre, før jeg kan søge om jobrettet uddannelse? Retningslinier for positivliste om sociale klausuler for leverandører til Odsherred Kommune 2013. Positivlisten er netop blevet opdateret og indeholder forskellige stillingsbetegnelser inden for erhvervsområder, hvor der i øjeblikket er . Skriv her, hvad du leder efter, og søg.

Læs her om du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, om positivlisten og. Indeholder den landsdækkende positivliste ikke, hvad du har brug for, findes . Den regionale positivliste for Sydjylland. Her finder du AMU kurserne på den regionale positivliste gældende fra den 1. Positivlisten til miljøvurdering i indstillinger – positivlisten for BIF.