Fremtidens velfærdsstat

I fremtiden vil den offentlige velfærd blive udført at private. Ser vi endnu længere frem, kommer danskerne til selv at stå for den. Over de kommende år vil danskerne skulle betale mere velfærd selv og indstille sig på at skulle betale til forsikringsordninger.

Publiceret i, udfordringer for den danske velfærdsstat,. Fortællingen om, at der ikke er råd til velfærd i fremtiden uden nødvendige reformer, har vi hørt før. Det var den, der blev brugt til at . Regeringen barsler med forslag, der bl. Statens udgifter skal i fremtiden skæres ned.

Men hvor skal besparelserne findes, og hvilke konsekvenser får det for vores dagligdag? For fremtidens velfærd afhænger af de valg, vi træffer. I det følgende opstiller Velfærdskommissionen konkrete forslag til, . Velfærdsstatens redning forudsætter en politik, der øger indvandrernes erhvervsdeltagelse, får de unge hurtigere uddannet, mindsker udstødningen af svage . Omfordeling og social retfærdighed er også opgaven for fremtidens velfærdsstat.

Men teknologi vil være en afgørende del af det, der skal . Den skal skabe bedre betingelser for vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Sådan siger KL’s formand Erik Nielsen, der nu præsenterer et nyt oplæg og site fra KL med titlen ‘Fremtidens velfærdsalliance – Sammen er vi . Innovationsfonden ønsker at investere i projekter, som har fokus på at forbedre velfærdsydelser som bidrager til en styrkelse af borgernes . Hvordan får vi gang i jobskabelsen i Europa? Hvordan ser fremtidens europæiske velfærdsmodeller ud?

Og hvad betyder et usikkert arbejdsliv . Kilde: Velfærdskommissionen (2005): Fremtidens velfærd – sådan gør andre lande – analyserapport, kapitel 2. Opgaven indeholder besvarelsen af delopgave B fra Samfundsfag A studentereksamen tirsdag den 21. Opgaven hører til eksamensættet Velfærd . Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 20. Fremtidens Danmark er et videnssamfun hvor kloge hoveder på arbejdsmarkedet bliver en knap ressource – I et sådant samfund er . Beskrivelse: I denne opgave finder du bevarelserne til delopgave B i opgavesættet Finansiering af fremtidens velfærdsstat. I fremtiden bliver alt, hvad der er let at gentage og alt det grove overtaget af maskiner og algoritmer.

Vi mennesker sidder tilbage med det svære.