Forbrænding af fedt kemi

Fedt er molekyler, som kroppen kan bruge til at omdanne ADP til ATP. Når fedt forbrændes i kroppen, får man en masse NADH og FADH2 . Mange celler skaffer sig energi ved nedbrydning af tri-glycerider , enten fra kosten eller fra cellens egne fedtlagre. Forbrænding af oliesyre (cis-9-octadecensyre). C 17H 33COOH + 25½O↔ 18CO+ 17H2O. Det var hvad jeg kunne finde på nette.

Kroppen forbrænder mad for at få energi, men kan kartoffelchips brænde og hvor meget energi skal du overhovedet bruge? Når stof forbrænder indgår det i en kemisk reaktion med ilt O2. Dyr kan ikke selv skaffe sig energi direkte fra sollyset. De aerobe systemer er forbrændingen af henholdsvis glykogen og fedtsyre under. Forbrændingen af fedt og kulhydrat sker under forbrug af ilt og.

Det skyldes at omdannelsen af kemisk energi til mekanisk energi sker med . Ved processen bliver et stof (brændsel, brændstof) oxideret, og der . Jeg har i biotek om emnet fedtforbrænding. Det er den kemiske reaktion ved fedtforbrænding vi snakker. Den kemiske formel for forbrænding, ser ud som herunder. Men man kan også anskue kropsvægten ud fra en kemisk synsvinkel. Aerob forbrænding af fedt er den vigtigste måde, musklen skaffer sig energi på, når . Forbrænding er en eksoterm kemisk reaktion, hvor et stof reagerer med en oxidant, typisk med ilt (Oxygen), under varmeudvikling og omdannelsen af stoffet til et . I skal selv opstille en hypotese om den kemiske proces ved forbrænding af kul.

Både kulhydrat, protein og fedtstof er opbygget af grundstofferne oxygen. I denne opgave skal du afstemme reaktionsligningerne for de kemiske processer, der er opstillet på side 3. Eksemplet her er reaktionsligningen for forbrænding af sukker til vand og carbondioxid. Ved processen udvikles en varmemængde (i kemien kaldet enthalpi) på 3kJ per gram.

Så den største andel af energien kommer fra forbrænding af fedtstof. Alkoholer (Navngivning af alkoholer) Andreas Vedel 00:07:48. Vi ser i dette afsnit nærmere på, hvordan fedt forbrændes i kroppens celler. Først skal fedtet dog fragtes fra fedtdepoterne ud til f. Modul 3: Hvordan kan vi konstatere carbonhydrider, fedt og protein? Ved en forbrænding sker der en kemisk reaktion mellem det stof, der brænder og . Se også PowerPoints til Madens kemi (download).

Forbrændingen af et gram fedt giver kJ mod kJ for kulhydrater og protein. Enzymer er molekyler der kan få kemiske reaktioner til at foregå (se figur 2). Aminosyrer kan ikke, som kulhydrater og fedtstoffer, oplagres i kroppen.