Evidensbaseret sygepleje

Evidensbaseret sygepleje er et nyt begreb i Danmark. Det betyder, at sygeplejen praktiseres med anvendelse af den bedste viden fra klinisk forskning frem for . Baggrunden for artiklen er et konkret arbejde med at indføre evidensbaseret sygepleje på en specifik afdeling, og hovedbudskabet er, at evidens med fordel kan . Sygeplejen skal baseres på evidens, det er kravet. Organisering af sygepleje og uddannelse må derfor tilrettelægges, så udvikling og brug af kliniske . Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for evidensbaseret sygepleje. Den er baseret på et studieophold på Auckland University i New Zealan . Evidensbaseret sygepleje er en stræben efter at udøve sygepleje på det bedst . Hvordan kan vi evidensbasere praksis? Læs om Evidensbaseret sygepleje – en bro mellem forskning og klinisk virksomhed.

En deduktiv indholdsanalyse af evidensbaseret sygeplejes italesættelse i to sygeplejefaglige . Evidensbaseret praksis i sygeplejen. Evidence-‐based practice in nursing. Om processerne og de metoder, der er forbundet med at arbejde med evidensbaseret sygepleje, og hvilken betydning det har for den kliniske sygepleje. Evidensbaseret sygepleje hører med god grund til områdets vigtigste grundbøger, og denne udgave er tilføjet flere nyskrevne kapitler. Evidensbaseret sygepleje (Andre varer).

Forfatter: Ania Willman, Peter Stolz, Christel Bahtsevani. I den samlede sygeplejefaglige stab og . Om benyttelsen af videnskabelige forskningsresultater som grundlag for beslutninger om behandling og pleje og om hvordan man rent praktisk bærer sig ad . Problematisering af begrebet evidensbaseret praksis og den betydning, det kan få for sygeplejen og for patienterne. Sammenlign priser og læs anmeldelser af Evidensbaseret sygepleje: en bro mellem forskning og klinisk virksomhed Bøger.

Find den billigste pris på Evidensbaseret sygepleje og køb bogen online.