Ernæring og sundhed ankerhus

Vil du være med til at forebygge sygdomme gennem livsstilsændringer? På Ankerhus i Sorø kan du læse på Ernærings- og Sundhedsuddannelsen . På ernærings- og sundhedsuddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med.

Så kan uddannelsen i Ernæring og sundhed være noget for dig. Med ernærings- og sundhedsuddannelsen som e-læring får du præcis den samme. På uddannelsen i ernæring og sundhed lærer du om ernæringsrigtig kost, og den betydning kosten har for mennesker.

Tag en professionsbachelor i ernæring og sundhed via e-læring med.

Hver anden uge har du to undervisningsdage med ‘Face to face-tid på Ankerhus i Sorø, . Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er en ½ årig mellemlang videregående uddannelse (semestre), med specialisering inden for 2 . I dag huser Ankerhus godt 7studerende, der læser Ernæring og Sundhed. Men som en del af en ny stor organisationsplan fra University . Oversigt over pensumlister til Ernæring og sundhed på Sorø: UC Sjællan Ankerhus. Når de studerende efter sommerferien skal læse ernæring og sundhed på Ankerhus Seminarium i Sorø, vil der være flere mænd end .