Erhvervsevnetabserstatning beregning

På denne side kan du hente hjælp til at beregne erstatning og godtgørelse for arbejdsskader. Benyt vores gratis beregner og se hvor meget du kan få udbetalt i erstatning. Læs om opgørelsen af erstatning for erhvervsevnetab.

Hvad er betingelserne for at få erstatning for tab af erhvervsevne, hvordan beregnes årslønnen, og . Ved beregning af erstatning for varige helbre delsesudgifter skal der ske et fradrag på for hvert år, du er over år på skadestidspunktet. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket. Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjent i .

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din arbejdsskade har. Erhvervssikring anvender din årsløn til at beregne din erstatning for . Hvornår kan man få erstatning eller godtgørelse for varigt mén? Hvordan beregnes erstatning for varigt mén?

Hvis tilskadekomsten medfører, at man ikke længere kan arbejde i samme omfang som før, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis det . Er du på grund af arbejdsskadens følger visiteret til fleksjob, bliver erstatningen for tab af erhvervsevne beregnet ud fra særlige kriterier. Beregning af erstatning for personskader, der kan opgøres i perioden fra 1.