Sundhedsstyrelsen kræftpakker

Pakkeforløb tilbyder patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft den bedst mulige udredning og behandling uden . Kræft omfatter en række sygdomme, der har forskellige forløb og prognose, rammer forskelligt i befolknings- og aldersgrupper, . Oversigt over de enkelte kræftpakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Beskrivelser af pakkeforløb på kræftområdet.

NYHED – Sundhedsstyrelsen er som en del af Kræftplan IV gået i gang med et servicetjek af de særlige kræftpakker. Sundhedsstyrelsens hjemmeside om pakkeforløb for kræft Læs mere om kræft i Patienthåndbogen Kræftens Bekæmpelse – cancer. Information om pakkeforløb for kræft og pjecer til print er på nuværende tidspunkt i gang med at blive revideret. På disse sider finder du på nuværende tidspunkt .

Sundhedsstyrelsen er klar med deres nye anbefalinger til den kræftpakke, som regeringen senere på året vil fremlægge. Der er blevet monitoreret på kræftpakkerne i både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Denne rapport går bag om tallene i de kvantitative monitoreringer . I den nye kræftplan lægger regeringen og Sundhedsstyrelsen op til et ‘serviceeftersyn’ af kræftpakkerne, så der bliver mere plads til .

I forbindelse med beskrivelse af kræftpakker i sundhedsstyrelsens regi i. Sundhedsstyrelsen har efterspurgt en vejledning, som er bredt . Håndtering af kræftpakker på Aalborg Universitetshospital. Ved besked fra Sundhedsstyrelsen via regionens administration om implementering af et . Kræftpakker skal have serviceeftersyn Sundhedsstyrelsen er som en del af Kræftplan IV gået i gang med et servicetjek af de særlige . ADA Highlights – HvidovreHvidovre Hospital, auditorium. Regioner kan ikke levere kræftpakker til tiden – Dagens Medicindagensmedicin.

Et år efter at Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen rullede pakker med tidsfrister ud for alle kræftsygdomme, lyder meldingerne fra . Disse overvåges af Sundhedsstyrelsen via månedlige indberetninger fra . Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region. Sundhedsstyrelsen udarbejder skabelon for pakkeforløb i samarbejde med de . Tabel Tids- og Aktivitetsindikatorer (Sundhedsstyrelsen D 2009). Sundhedsstyrelsen og regionerne er netop kommet med første rapport. De første fire kræftpakker kom i foråret 200 mens de næste fulgte .