Sundhed dk kol

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. Sygdommen viser sig ved tiltagende åndenø hoste . Kronisk obstruktiv lungesygdom, eller KOL, henviser til en gruppe sygdomme, som blokerer dele af luftvejene og dermed giver åndedrætsbesvær.

Læs en kort gennemgang om sygdommen. Den medicinske behandling af KOL afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Behandlingens formål er at lindre symptomer og forebygge de akutte forværringer . De fleste personer, som har fået KOL, skal leve med sygdommen resten af livet. Det vigtigste, som man selv kan gøre for at forhindre en forværring af tilstanden, . KOL skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler.

Partiklerne kan stamme fra tobaksrøg, røg og dampe, som opstår ved forskellige arbejdsprocesser og fra . Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, som fører til åndenød på grund en. KOL er defineret ved nedsat lungefunktion af obstruktiv type . Borger Fagperson KOL, årsager til Behandling af KOL Stoplinien Rygestopprogram, dages KOL, hvor alvorligt er det? Almen Praksis – Region Hovedstaden. Mistanken om KOL opstår, hvis en person der ryger har typiske lungesymptomer, som åndenø hoste og ophostning af slim fra lungerne. Borger Fagperson Individuel kostvejledning til borgere med KOL KOL-forløb Vedvarende vedligeholdende træning Individuelt rygestop Lær.

Et rehabiliteringsforløb kan indeholde afklarende samtale, fysisk træning, undervisning, hjælp til rygestop, kostvejledning og . Kriterierne for stratificering af KOL pt foretages i hht. Risikogrupperne A,B,C og D fremkommer ved at vurdere pt. KOL-rehabilitering er et ugers forløb for patienter med KOL i moderat grad. KOL viser sig med snigende tiltagende funktionsdyspnø. Der kan være hoste og ekspektoration samt recidiverende infektioner.

Sundhedskursus for borgere med KOL. Formålet er at støtte og inspirere borgeren til opnåelse af størst mulig kvalitet i hverdagslivet. I avanceret stadie er KOL præget af et langt og pinefuldt forløb med gradvis.

Forløbsprogrammet for KOL skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem.