Smart metoden

SMART-metoden bruges til at kontrollere, om valgte målbeskrivelser kan omsættes til handling. En måde at skabe klare mål eller kvalificere eksisterende mål på er at anvende SMART-modellen, der er et udbredt og enkelt projektredskab. SMART modellen er et stærkt værktøj, når du skal sætte mål.

For med det i hånden, så sikrer du, at du både sætter mål, der rykker noget og . Vi sender nemlig en personlig plan til dig efterfølgende. Det kan være svært at sætte sig mål og endnu sværere at nå dem. SMART metoden luger ud i de værste årsager til bristede målsætninger.

Det er nemt nok at sætte et mål, det svære er at nå dem. SMART modellen er et effektivt værktøj, der får sikkert i mål. Når målene skal defineres, tales der ofte om at de skal være SMARTe.

Denne forkortelse kommer fra den engelske betegnelse : Specific (Specifik), Measurable . En helt konkret målsætning hjælper dig med at holde fokus og nå i mål, viser forskningen. Bliv sund med SMART-metoden og opnå din . SMARTE mål er en metode til at sikre, at de målsætninger, arbejdspladsen bruger, er så konkrete, fremadrettede og handlingsorienterede, at alle kan arbejde .