Glukose formel

Glukose (druesukker eller dextrose) er et simpelt sukkerstof (et monosakkarid), som har den kemiske formel C6H12O(en hexose, se nedenfor). Den kemiske formel for glukose , C6H12O, beskriver sammensætningen af dette sukker molekyle , dens struktur og funktion kræver en mere . Simple sukkerarter kun indeholder én type af carbohydrat i modsætning til to ud disaccharidet saccharose Den kemiske formel for glucose og fructose er også .

Andre navne: Glukose, glycose, glykose, druesukker, α-D-glucopyranose, dextrose, blodsukker. Glucose, corn sugar, dextrose, grape sugar). Formlen for sukker er C6H12O, men der er sukkerartene er en stor. De elemæntære kulhydrater er monosakkerider, såsom glucose, .

HJÆÆLP Fotosyntese og Respiration – Biologiindlæg8. C6H12O→ CH3CHOHCOOH + Energiindlæg11. Kemisk navn: glukose, Kemisk navn: sakkarose. Formel: C6H12O Formel: C12H22O11.

Monosaccharidet glukose kan forbindes med en mængde andre glukosemolekyler til cellulose, der er byggematerialet i planter og træer. Monosakkarider har den generelle formel (CH2O)n, hvor n kan være et tal. Af hexoserne er glucose og galaktose aldoser, medens fructose er en ketose.