Dynamisk muskelarbejde

Muskelarbejdet kan være dynamisk (dvs. under bevægelse) eller statisk (holdestilling). I det daglige har vi mest brug for udholdende dynamisk muskelstyrke. Dynamisk muskelarbejde betyder, at man veksler mellem at have spændte og afspændte muskler.

Dynamisk arbejde fremmer kredsløbet, fordi . De fleste gøremål i dagligdagen (samt de fleste idrætsgrene og motionsformer) kræver dynamisk muskelarbejde. Målet for den udholdende styrke er altså, hvor . Muskler kan overordnet arbejde dynamisk eller statisk.

Dynamisk muskelarbejde er bevægelser, mens statisk er fastlåste stillinger. Ved dynamisk arbejde skiftevis spændes og afspændes musklerne, og der sker hele tiden bevægelse i leddene. Denne type arbejde fremmer kredsløbet, da der . En dynamisk muskelarbejde kan forekomme under bevægelse, hvor der hele tiden sker bevægelse i leddene. Dynamisk muskelarbejde kan godt forkomme under bevægelse, hvor der sker bevægelse i ledende.

I daglig dagen bruger man faktisk mest . Dynamisk muskelarbejde er bevægelser, mens . Statisk muskelarbejde er, at man sidder meget stille og i de samme positioner.

Ved statisk muskelarbejde, bliver ens krop meget hurtigt ødelagt, .