Dovent øje

Dovent øje er nedsat syn på det ene øje, som skyldes manglende træning af synet i de første leveår. Det er aldrig for sent at behandle et dovent øje eller en skelen: Tidligere mente man, at synsproblemer, hvor det ene øje bruges mere end det andet, skulle . Dovent øje betegner et vandrende eller skelende øje.

Dette er sædvanligvis et tegn på amblyopi, hvor der sker et betydeligt synstab på et øje, og undertiden . Jeg er en 18-årig ung man som lider af dovent øje og skelen. Jeg har i en ung alder gået med klap for øjet . Både amplyopi – dovent øje – og skelen kan afhjælpes gennem synstræning!

Dette uanset om ønsket er at træne hele vejen til stabilt samsyn, eller blot ønsker . Et dovent øje udvikles i barndommen og skyldes typisk skeløjethed eller vindøjethed. Et dovent øje behandles bedst i de tidlige leveår, hvor synet trænes. Amblyopi eller bedst kendt som dovent øje , er kendetegnet ved at der er nedsat syn på det ene øje(kan være på begge øjne) og hvor synet ikke . Det er aldrig for sent at forbedre synsfunktionen på et skelen eller dovent øje. Behandlingen af amblyopi (dovent øje) afhænger af årsagen.

Hvis det skyldes skelen (strabismus), kan behandlingen bestå i at sætte en klap for det gode øje, . Synstræning er rette behandling af et dovent øje (Amblyopi). Hos Slagelse Synsplejeklinik er vi specialister i Amblyopi.

Derfor vil vi starte behandling for at lære det dovne øje at se. Der kan være mange årsager til et dovent øje, men. Det ene øje kan dreje indad eller udad eller måske vandre rundt i forskellige retninger.

Skelen kan være til stede hele tiden eller kun, når personen er træt, syg . Ambyopli – et dovent øje – behandles i dag ved at lade barnet bære klap for det ‘gode’ øje, indtil begge øjne fungerer . Hvis et øje er dovent, vil det sige at det ikke har ”lært” at se. Vores syn udvikles i løbet af de første år i barndommen. Det er derfor vigtigt at begge øjne kan se klart (dvs ikke har brug for briller) og har den korrekte stilling . Amanda har skiftet øjenlæge, og i den forbindelse har vi fået et alternativ til plasteret. Jeg ved ikke, om det vil kunne bruges i de tilfælde, hvor . Tobias’ synstræning hos Anni Optik.

Da Tobias blev år fandt vi ud af at han havde nedsat syn, specielt på det ene øje. Men selv en svag skelen kan give dobbeltsyn og over tid kan barnet udvikle et ”dovent” øje. Et ”dovent” øje, er et øje, der ikke bruges ordentligt og langsomt . Ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet.

Man kan altså ikke udvikle et ”dovent” øje efter det 10.