Borgerstyret personlig assistance

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter. Side med uddybende information om servicelovens § og – borgerstyret personlig assistance. Hvad er borgerstyret personlig assistance?

Hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov, der gør det nødvendigt, . Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter forskellige regler i serviceloven. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ydes som tilskud ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt . Ordningen kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA), og reglerne fremgår af servicelovens § og § 96.

Vejledningen beskriver reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ og 9. Baggrund og formål med borgerstyret personlig assistance. Der findes to former for borgerstyret personlig assistance: 1) Er du berettiget til mere end timers hjemmehjælp om ugen, har du ret til i stedet . Du får ordnede forhol så du kan yde den bedste assistance. Vejledningen indeholder en videreførelse . Alle borgere med en BPA-ordning har mulighed for at overdrage deres arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed som Olivia Danmark. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven. Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at gi’ dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Svendborg Kommune har udarbejdet en håndbog, som beskriver retningslinier for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), samt hvordan ordningen . Borgerstyret personlig assistance – BPA. Kommunen kan yde et tilskud til ansættelse af personlige hjælpere. Hjælperne kan ansættes til pleje, overvågning og . Med Borgerstyret personlig assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Med borgerstyret personlig assistance, BPA, kan du selv ansætte hjælpere, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i hverdagen. BPA står for Borgerstyret personlig assistance, Her kan du læse mere om de krav der blive stillet, og hvordan man bliver bruger af BPA .