Arkitektur krop og læring

Bogens ISBN er 978874120230 køb den her. Om hvordan vores fysiske omgivelser påvirker vores sociale samspil og daglige omgangsformer med analyser af . Når vi taler om læring, tænker vi sædvanligvis på resultatet af bevidst tilrettelagt undervisningsforløb.

Megen læring sker imidlertid ubevidst via den påvirkning, . Find den billigste pris på Arkitektur, krop og læring og køb bogen online. Arkitektur krop og læring : En antologi om rum og artefakters betydning for handling og læring. En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring.

Arkitektur krop og læring : En antologi om rum og artefakters betydning for . Om hvordan vores fysiske omgivelser påvirker vores sociale samspil og daglige omgangsformer med analyser af daginstitutioner, skoler, universiteter, . Find de bedste netboghandleres priser på Arkitektur, krop og læring af Kristian Larsen og køb bogen online. Skriftlig produktion: Formidling › Anmeldelse. Anmeldelse af ”Arkitektur, krop og læring”. Skriftlig produktion: Forskning › Anmeldelse. Gennem analyser af forskellige læringsmiljøer, bl.

Artikel i antologien ‘Arkitektur, krop og læring’, der giver en teoretisk og analytisk fremstilling af forskellige lærings- og hverdagsmiljøer. T- Kulturarv og stedets performativitet. Sammenhængen mellem arkitektur, krop, læring og social reproduktion af uligheder er kun sporadisk belyst i pædagogisk faglitteratur og forskning. Når man taler om sammenhænge mellem læring og den materialitet som skaber det fysiske.

Fra læringens horisont, Mads Hermansen Pædagogen i centrum.